7 důvodů pre VIAC

 • 1 Skúsenosť
 • Viac ako 1.500 úspešných rozhodcovských konaní od založenia v roku 1975
 • 2 Kvalita
 • Spolupráca s celosvetovo vedúcimi expertami na arbitráž a najlepšími rakúskymi právnikmi
 • Predsedníctvo a sekretariát spravujú konania na najvyššej úrovni
 • 3 Rozhodcovské konanie na mieru
 • Voľne stanoviteľný postup
 • Úplná voľnosť pri výbere rozhodcov
 • Sloboda voľby jazyka konania a aplikovateľného práva
 • 4 Viedeň je TO PRAVÉ mesto na arbitráž v strednej a východnej Európe
 • Výborné právne prostredie
 • Okamžitá účinnosť predbežných opatrení
 • Vysoká úroveň turistickej infraštruktúry
 • Najlepšie dopravné spojenia s dôležitými mestami v regióne
 • 5 VIAC ponúka vynikajúce služby
 • Pojednávacie miestnosti a salóniky
 • Zvuková a obrazová technika
 • Prístup k moderným telekomunikačným službám (Internet, fax, e-mail, atď.)
 • Administratívne služby a zapisovateľ
 • Stravovacie služby priamo v budove
 • 6 Rozhodcovské konanie vo Viedni poskytuje výborný pomer cena / výkon
 • Pevné stanovené poplatky a teda presne predvídateľné náklady
 • Primerané vedľajšie náklady v porovnaní s ostatnými európskymi metropolami
 • 7 Rozhranie medzi výukou a výskumom
 • Účasť na tvorbe a realizácii "Willem C. Vis International Arbitration Moot", najvýznamnejšej súťaži v tomto obore
 • Partner Právnickej fakulty Viedenskej univerzity pri programe rozhodcovského výskumu